Pohjanmaan Kokoomus: Hallituksen talouspolitiikka ajaa veronkorotuksiin

Pohjanmaan Kokoomus: Hallituksen talouspolitiikka ajaa veronkorotuksiin

Pohjanmaan Kokoomus on huolissaan hallituksen verolinjauksista. Suomen kokonaisveroaste on tällä hetkellä yksi OECD-maiden korkeimpia. Hallituksen holtiton talouspolitiikka tarkoittaa kiristyviä veroja tulevaisuudessa. Koska työllisyystoimet jätetään tekemättä ja hallitus betonoi pysyvät lisämenot toisen asteen koulupakkoon sekä byrokratiaa kasvattavaan maakunta- ja soteuudistukseen, ei talouden tasapainottamisen vaihtoehdoksi jää muuta kuin veronkiristykset. Valtiovarainministeriö on jo arvioinut, että kuntien veronkiristysten tarve…

Pohjanmaan Kokoomus: Hallitus siirtää vaikeat päätökset seuraavalla hallitukselle

Pohjanmaan Kokoomus on huolissaan hallituksen puoliväliriihen linjauksista. Hallitus on päättänyt, että velkaantuminen jatkuu koko vaalikauden, vaikka ennusteiden mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,5%:n vauhtia jo vuonna 2021.  Myös valtionvelan kokonaismäärän suhde bruttokansantuotteeseen nousee koko kehyskauden. Pohjanmaan Kokoomus ei hyväksy vaikeiden päätösten siirtämistä seuraavalle hallitukselle. -Hallituksen päätös ylittää menokehys vaalikauden loppuun asti on käsittämätön linjaus. Menokehyksen ylittämäistä…

Pohjanmaan Kokoomus: Hoitojonojen purku aloitettava

Pohjanmaan Kokoomus: Hoitojonojen purku aloitettava

Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt rajoitukset ovat olleet välttämättömiä. Hoitohenkilökunnalle kuuluu iso kiitos viime kuukausien aikana erinomaisesti tehdystä työstä koronakriisiin varautumisessa ja rajoittamisessa. Epidemian hillitsemiseksi on kuitenkin kaikki kiireetön hoito ajettu alas. Sosiaali- ja terveysministeriön keräämien tietojen mukaan suomalaiset peruivat itse valtavan määrän sovittuja vastaanottokäyntejä perusterveydenhoidossa tai eivät hakeutuneet lääkäriin tarpeen vaatiessa. Myös erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit vähenivät….

Pohjanmaan Kokoomus: Keskusta peittelee omaa epäonnistumistaan – Orpon hallitus korjaa
|

Pohjanmaan Kokoomus: Keskusta peittelee omaa epäonnistumistaan – Orpon hallitus korjaa

Eduskunnassa nähtiin erikoinen tilanne, kun oppositiopuolue Keskusta jätti välikysymyksen sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta sekä tilasta. Väitteet siitä, että Orpon hallitus olisi syyllinen hyvinvointialueiden tämänhetkiseen rahoitukseen ovat täyttä populismia. Edellisellä hallituskaudella luotu sosiaali- ja terveyspalveluiden malli ja rahoitus on nykyisellään täysin vasemmistohallituksen ja keskustan rakentama, johon Orpon hallitus ei ole vielä ehtinyt tekemään yhtäkään muutosta. Orpon…

Pohjanmaan Kokoomus: Keskustan vankka tuki Haavistolle järkyttää

Pohjanmaan Kokoomus: Keskustan vankka tuki Haavistolle järkyttää

Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitus on järkyttynyt Keskustan antamasta vahvasta tuesta ministeri Pekka Haavistolle tiistain epäluottamusäänestyksessä. Perustuslakivaliokunnan mukaan Haavisto on ministerinä rikkonut sekä hallintolakia että ulkoasiainhallintolakia, siirtäessään konsulipäällikön muihin tehtäviin. Vuosi sitten Keskusta ei antanut tukea Antti Rinteelle, mutta nyt tuen saa Haavisto. Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitus ihmettelee Keskustan erikoista logiikkaa. Keskusta on eduskuntaryhmän tiedotteella kertonut, ettei se…

Pohjanmaan Kokoomus: Kirjeiden lähettelyjen sijaan konkreettisia työllisyystoimia

Pohjanmaan Kokoomus: Kirjeiden lähettelyjen sijaan konkreettisia työllisyystoimia

Työministeri Haatainen kertoi perjantaina työllisyystoimien etenemisestä. Haatainen toi esille, että työllisyystyöryhmien valmistelemia keinoja ovat mm. toukokuussa käynnistyvät kuntakokeilut, palkkatuen uudistaminen, työkykyä parantava tukiohjelma, täsmäkouluttaminen tehtäviin, joissa osaajista on pulaa ja työperäisen maahanmuuton sujuvoittamien. Yhtään uutta keinoa Haatainen ei tuonut esille. Haatainen puolestaan siirsi vastuuta muille toteamalla, että hänen vastuullaan on vain se, että prosessi kulkee…

Pohjanmaan Kokoomus: Kokoomus varmistaa lähipalvelut

Pohjanmaan Kokoomus: Kokoomus varmistaa lähipalvelut

Historian ensimmäiset aluevaalit käydään ensi vuoden tammikuussa. Hyvinvointialueilla päätetään jatkossa kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuslaitoksen tehtävistä. Kokoomus on sitoutunut tekemään uusista hyvinvointialueista mahdollisimman hyvät ja toimivat, joissa ihminen sekä palvelut ovat keskiössä. Nykyisen vasemmistohallituksen keskeinen tavoite on kuitenkin ollut vain hallinnon uudistaminen. Keskustan pitkäaikainen haave maakuntahallinnosta on toteutumassa, mutta se ei vastaa todellisiin ongelmiin….

Pohjanmaan Kokoomus: Kotimaisille energiaratkaisuille vahva tuki
|

Pohjanmaan Kokoomus: Kotimaisille energiaratkaisuille vahva tuki

Pohjanmaan Kokoomus vaatii, että Suomen tulee irtaantua kokonaan venäläisestä energiasta. Suomen tulee myös vahvistaa omaa huoltovarmuuttaan energiasektorilla ja hillitä energian voimakasta hintavaihtelua. Keskeisiä nopeita keinoja kotimaisen energian vahvistamiseksi ovat mm. energiaturvetuotannon ja  huoltovarmuusvarastoinnin edistäminen, pienpuun korjuun tehostaminen, sähköveron alentaminen lämmitystä vaativina kuukausina ja uusiutuvien energialähteiden investointitukien parantaminen ja investointien nopeuttaminen. Samoin tulee edistää uusiutuvien liikennepolttoaineiden…

Pohjanmaan Kokoomus: Kuntavaalien siirto on oikeusministeriön ja hallituksen tekemättömyyden tulos

Pohjanmaan Kokoomus pitää vaalien siirtämistä suurena epäonnistumisena oikeusministeriöltä ja hallitukselta. Oikeusministeriö on viestinyt jo viime syksynä olevansa valmis järjestämään vaalit kaikissa tautiolosuhteissa. Totuus on kuitenkin tänä päivänä ihan toinen ja kuntavaalia siirretään muutama päivä ennen ehdokasasettelun päättymistä. Kiihtyvän koronatilanteen myötä puoluesihteerit ovat pakotettuja esittämään vaalien siirtämistä. Käytännössä tätä tarkoittaa sitä, että hallitus ja virkamiehet ovat…

Pohjanmaan Kokoomus: Lainvalmisteluun on voitava luottaa

Pohjanmaan Kokoomus: Lainvalmisteluun on voitava luottaa

Pohjanmaan Kokoomus on huolissaan hallituksen lainvalmistelusta ja eduskunnan lainsäätämisen tahdista. Sotelait vietiin eduskunnassa läpi ennätysvauhtia ja eilen ilmennyt virhe on johtanut siihen, että kaksi terveydenhuollon lakia kumottiin liian aikaisin. Näin ollen kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki eivät ole enää voimassa. Oikeusoppineiden mukaan virheen korjaamiseksi ei riitä eduskunnan vastaus ja kirjoitusvirheen korjaaminen, vaan kumotut lait tulee tuoda eduskunnan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu