Autoilun verotus kaipaa kokonaisremonttia

Autoilun verotus kaipaa kokonaisremonttia Pohjanmaan Kokoomus vaatii toimenpiteitä autoilun kustannuksien järkeistämiseksi. Suomen autokanta on vanhentunut yhtäjaksoisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan, ollen yksi Euroopan vanhimmista. Naapurimaa Ruotsissa autokanta on taas yksi Euroopan nuorimmista. Samalla kun autokanta on vanhentunut, ovat autoilun kustannukset kasvaneet. Pohjanmaan kokoomus esittää, että jo seuraavissa hallitusneuvotteluissa sovitaan autoveron luopumisesta kokonaan seuraavan hallituskauden aikana. Autoveron…

Kannanotto: Hallituksen kaavailema tuki yliopistosairaaloille vaarantaa pohjalaisten palvelut

Kannanotto: Hallituksen kaavailema tuki yliopistosairaaloille vaarantaa pohjalaisten palvelut

Pohjanmaan Kokoomus on huolissaan hallituksen suunnitelmista suunnata hyvinvointialueiden rahoitusta yliopistosairaaloiden alueille. Toteutuessaan yliopistosairaalalisä vähentäisi pohjalaisten hyvinvointialueiden rahoitusta yli 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 lähtien. Hallituksen suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi välitöntä sopeutustarvetta jo nykyisten rahoitushaasteiden päälle. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa muodostetut hyvinvointialueet ovat käynnistymässä vuoden 2023 vaihteessa täysin alimitoitetulla rahoituksella. Hyvinvointialueet ovat raportoineet jopa 1,5 miljardin rahoitusvajeesta (Yle…

Kokonaisveroastetta ei saa nostaa

Pohjanmaan Kokoomus asettaa tiukaksi ehdoksi hallitusneuvotteluihin, että kokonaisveroastetta ei saa nostaa. Veronkorotukset ovat myrkkyä hyvälle talous- ja työllisyyskehitykselle, joka viime hallituskaudella saatiin aikaiseksi. Tiedetään myös, että talouskasvu on hidastumassa. Kasvua ei saa entisestään hyydyttää veronkorotuksilla. Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä hallitusneuvotteluissa tulee olla tiukkana, jotta emme luo esteitä yritysten kilpailukyvylle muihin kilpailumaihin verrattuna. Julkinen talous on saatu…

Pohjanmaan Kokoomuksen maakunnalliset luottamushenkilövalinnat

Pohjanmaan Kokoomus hyväksyi kokouksessaan 26.8.2021 seuraavat henkilöt maakunnallisille luottamushenkilöpaikoille. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajana toimii Kai Pöntinen Lapualta ja Maakunnan yhteistyöryhmää (MYR) johtaa Jukka Joensuu Alajärveltä ja MYR:n varsinaiseksi jäseneksi valittiin Mervi Ranta Kurikasta. Maakuntahallitukseen valittiin Satu Ylisiurua-Hemminki Seinäjoelta sekä Kari Janhunen Kauhavalta. Pohjanmaan liiton valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Koski Vaasasta. Pohjanmaan liiton hallitukseen nousee Riitta Pääjärvi-Myllyaho…

Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitukselta vahva tuki Petteri Orpolle

Valtaosa Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsenistä kannattaa puolueen puheenjohtajaksi Petteri Orpoa. Piirihallituksen kokouksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä Orpon tukijoiksi ilmoittautui kahdeksan kokoukseen osallistunutta piirihallituksen jäsentä. Alexander Stubbia kannatti kaksi ja Elina Lepomäkeä yksi jäsen. Piirihallitus ilmaisi täyden tukensa varapuheenjohtajaehdokas Janne Sankelolle.

Pohjanmaan Kokoomus nimesi 121 aluevaaliehdokasta

Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitus nimesi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueille yhteensä 121 aluevaaliehdokasta. Etelä-Pohjanmaalla nimettiin ehdokkaita yhteensä 65, Keski-Pohjanmaalla 23 ja Pohjanmaalla 33. Täysi lista on 73 ehdokasta/hyvinvointialue. Loput ehdokkaat nimetään joulukuussa 10.12. piirihallituksen kokouksessa ja ehdokaslistat jätetään 14.12. Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Jesse Luhtala on iloinen siitä, että aluevaalien ehdokasasettelu on edennyt suunnitelmallisesti ja ehdokkaita saatiin nimettyä runsas…

Pohjanmaan Kokoomus: Elinkeinotoiminta on turvattava poikkeusolosuhteissakin

Pohjanmaan Kokoomus: Elinkeinotoiminta on turvattava poikkeusolosuhteissakin

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esittämiä muutoksia tartuntatautilakiin. Esityksen mukaan paikallisviranomainen voisi sulkea yrityksen toimipaikan enintään kahdeksi viikoksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä esityksellä ollaan törkeästi puuttumassa elinkeinovapauteen. Esitetty tartuntatautilain muutos ei tällaisenaan huomioi erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä ja näin uhkaa elinkeinotoiminnan vapautta. On luotettava siihen, että jokaisen yrityksen tavoite on välttää tartunnat ja yrityksissä…

Pohjanmaan Kokoomus: Elvyttämisestä kohti tasapainottamista

Pohjanmaan Kokoomus: Elvyttämisestä kohti tasapainottamista

Pohjanmaan Kokoomus kantaa suurta huolta valtion velkaantumisesta. Koronakriisin varjolla rahaa on jaettu ennätyksellisiä summia, kuten esimerkiksi viime viikon lisätalousarviossa. Useimmat lisätalousarvion menolisäykset ja investoinnit ovat hyvin kannatettavia, mutta mittakaava on liian suuri ilman tasapainottavia toimenpiteitä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan valtion lainan korko tulee nousemaan 0,1 prosentista 1,1 prosenttiin jo vaalikauden loppuun mennessä. Se tarkoittaisi, että maksaisimme…

Pohjanmaan Kokoomus: Hallituksen peruttava kotitalousvähennyksen heikennys ja parannettava ikäihmisten kotitalousvähennystä

Kokoomus vaatii vaihtoehtobudjetissaan Rinteen hallituksen esittämän kotitalousvähennyksen heikennyksen perumista ja Sitran esittämän mallin mukaista parannusta yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennykseen. Pohjanmaan Kokoomus tukee täysin puolueen esitystä. −Kotitalousvähennyksen heikennys nostaa remontti- ja kotipalveluiden hintaa ja laskee palveluiden kysyntää. Tämä vähentää palvelualojen työllisyyttä ja kasvattaa riskiä harmaan talouden lisääntymiseen, korostaa Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Jesse Luhtala. Kotitalousvähennys on myös tärkeä…

Pohjanmaan Kokoomus: Hallituksen pidettävä kiinni, että viljelijätuet säilyvät ennallaan

Pohjanmaan Kokoomus: Hallituksen pidettävä kiinni, että viljelijätuet säilyvät ennallaan

Euroopan unionin rahoituskehysneuvottelut ovat kangerrelleet, eikä mahdollinen lopputulos näytä Suomen kannalta tällä hetkellä hyvältä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin esityksestä kävi ilmi, että Suomi olisi menettämässä noin 310 miljoonan euron maataloustuet EU:n tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. EU-rahoituksen heikkeneminen vaikeuttaisi niin maasta elantonsa saavien ihmisten elämää kuin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Samalla, kun maataloudelta vaaditaan yhä enemmän toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi,…

Sisällön loppu

Sisällön loppu