Pohjanmaan Kokoomus: Toimiva sote tarvitsee myös yksityistä palveluntuottajaa

Hallitus lähetti lausunnoille sotelait, joiden keskeinen tavoite on keskittää sotepalveluiden tuotanto julkiselle sektorille. Hallitus haluaa rajata yksityisen sektorin toimintaedellytykset selvästi nykyisestä. Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä sote-uudistuksessa keskeisintä on palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen sekä kustannusten kasvun hillintä. Ihmiset tarvitsevat palveluita oikea-aikaisesti ja ilman jonoja. Paikalliset yritykset ovat olleet tärkeässä roolissa monissa kunnissa, jonka vuoksi palveluiden saatavuus…

Pohjanmaan Kokoomus: Turkistarhaus sallittava jatkossakin

Pohjanmaan Kokoomus: Turkistarhaus sallittava jatkossakin

Pohjanmaan Kokoomus ihmettelee SDP:n puoluekokouksen linjausta tavoitella turkistuotannon ja turkisten myyntiä kieltävää lainsäädäntöä Suomeen. Kokoomus pitää arvossaan elinkeinovapautta ja vastuuta eläinten hyvinvoinnista. On huomattava myös, että turkisalalla on omat sertifikaatit, joiden toteutumista valvotaan elinkeinon sisällä. Toimiala siis itse panostaa eläinten hyvinvointiin enemmän kuin laki tällä hetkellä vaatii. Maassamme on noin 900 turkistilaa, joista suurin osa…

Pohjanmaan Kokoomus: Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa purettava

Pohjanmaan Kokoomus: Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa purettava

Pohjanmaan Kokoomus vaatii, että EU:n ja EFTA-maiden ulkopuolisten omistuksissa olevat, mahdollisesti kansallista turvallisuutta uhkaavat, kiinteistöt pakkolunastetaan valtiolle. Lain mukaan pakkolunastaminen on mahdollista, mikäli se uhkaa kansallista turvallisuutta strategisten kohteiden, kuten varuskuntien, vesi- ja sähkölaitosten, tutka- ja radioasemien tai lentokenttien läheisyydessä. Kriisitilanteessa on mahdollista, että kiinteistöjä voidaan käyttää tilapäisinä tukikohtina, joiden kautta voidaan häiritä elektronisilla häirintälaitteilla…

Pohjanmaan Kokoomus: Veronkorotukset kurittavat autoilijoita

Pohjanmaan Kokoomus: Veronkorotukset kurittavat autoilijoita

Rinteen hallitus on hallitusohjelmaan kirjannut pitkän listan veronkorotuksia, jotka väistämättä rankaisevat autoilijoita koko maassa. Pohjanmaan Kokoomus ihmetteleekin, että miten keskustalaiset ovat kirjauksiin suostuneet maakuntien puolestapuhujina. Hallitus aikaa kiristää fossiilisten polttoaineiden verotusta kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Tämä tarkoittaa noin 5 sentin korotusta litrahintoihin. Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että polttoaineveronkorotuksella on huomattavia vaikutuksia…

Pohjanmaan Kokoomus: Yrittäjät tarvitsevat tukea ahdinkoonsa

Pohjanmaan Kokoomus: Yrittäjät tarvitsevat tukea ahdinkoonsa

Koronavirus koettelee Suomea ja suomalaisia. Nyt on tärkeintä tehdä kaikki voitava ihmisten terveyden suojelemiseksi. Epidemia vaatii rajoitteita arkeen, jotta selviämme vaikeasta tilanteesta mahdollisimman pienin vahingoin. Maan hallituksella on kaikkien eduskuntapuolueiden tuki tehdä kaikki tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet ihmisten terveyden ja suomalaisten turvaamiseksi. Terveysriskien lisäksi kannamme suurta huolta yrityksistä ja yrityksissä työskentelevistä ihmisistä. Koronaviruksen vaikutukset näkyvät nyt…

Pohjanmaan Kokoomus: Yritysten toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa

Tilastokeskus tiedotti eilen, että vuoden 2019 tammi-maaliskuussa toimintansa on lopettanut yli 6500 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi peräti 41 prosenttia vuodentakaisesta. Ainoastaan Keski-Pohjanmaalla lopettaneita yrityksiä oli hieman vuodentakaista vähemmän. Myös aloittaneiden yritysten määrä väheni valtakunnallisesti. Pohjanmaan Kokoomus on huolissaan yrittäjien toimintaedellytyksistä. Ilman hyviä yrittämisen edellytyksiä meillä ei ole työpaikkoja, eikä hyvinvointia luovia yrityksiä. Yrittäjyydelle on…

Raiteista vauhtia kasvuun

Raiteista vauhtia kasvuun

Pohjanmaan Kokoomus näkee raideliikenteen kehittämisen ja saavutettavuuden parantamisen yhtenä tärkeänä koronaelvytyksen keinona. Pääradan isojen ratainvestointien toteutettavissa olevat osat tulee linkittää Euroopan Unionin elvytysrahaston investointeihin, joilla tuetaan kilpailukykyä, työllisyyttä, kestävää kehitystä ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Päätavoite tulee olla Suomen talouden vahvistaminen kytkemällä kaupunkiseudut vahvemmin toisiinsa nopeilla junayhteyksillä. Pohjalaismaakunnissa on lähdettävä rohkeasti kehittämään Etelä-Pohjanmaata ja Pohjanmaata yhdistävää Duoraideliikennettä….

Sisällön loppu

Sisällön loppu