Pohjanmaan Kokoomus: Kotimaisille energiaratkaisuille vahva tuki

Pohjanmaan Kokoomus vaatii, että Suomen tulee irtaantua kokonaan venäläisestä energiasta. Suomen tulee myös vahvistaa omaa huoltovarmuuttaan energiasektorilla ja hillitä energian voimakasta hintavaihtelua.

Keskeisiä nopeita keinoja kotimaisen energian vahvistamiseksi ovat mm. energiaturvetuotannon ja  huoltovarmuusvarastoinnin edistäminen, pienpuun korjuun tehostaminen, sähköveron alentaminen lämmitystä vaativina kuukausina ja uusiutuvien energialähteiden investointitukien parantaminen ja investointien nopeuttaminen.

Samoin tulee edistää uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä, kuten mm. nesteytettyä biokaasua ja sitä kautta voidaan edistää ympäristöystävällistä tavaraliikennettä ja turvata yritystemme kilpailukyky.

Pitkällä aikavälillä tulee tukea hankkeita erityisesti energian varastointiin liittyen. Tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti vasta silloin, kun energian varastointi on kustannustehokasta. Lisäksi valtiovallan tulee edistää maankuoren energian (geotermisen) tutkimusta ja laajempaa hyödyntämistä.

Pohjanmaan Kokoomus kannattaa myös vahvasti Kokoomuksen esitystä pienydinvoiman lupaesteiden poistosta. Pienydinvoimalat voisivat olla vakaa ratkaisu hiilettömän lämmön- ja sähköntuotannon ohella. On katsottava pitkälle tulevaan ja löydettävä huoltovarmuuden kannalta hajautettuja ratkaisuja.

Pohjanmaan Kokoomus korostaa, että uudet energiaratkaisut ovat toteutettavissa, mutta ne vaativat vahvan poliittisen tahtotilan.

Kotimaiset energiaratkaisut helpottavat suomalaisia kotitalouksia. Energiakustannusten nousu on jo ennen Ukrainan sotaa ollut kestämätöntä.

Lisätietoja:

Kategoriat: Blogi, Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.