Toimivat palvelut ja toimiva perhe

Toimivat palvelut ja toimiva perhe

Perheiden haasteet ja toimimattomuus on tunnistettava ja hoidettava perustasolla. Vahvat ja vaikuttavat perheiden palvelut ovat hyvinvointialueen laadun tae.  Perheissä kehittyy toimimattomuutta johtuen sukupolvien ketjuista, virheellisistä, perityistä käytös, -ja toimintamalleista, riippuvuussairaudesta, mielen pahoinvoinnista, vanhemmuuden välineettömyydestä. Puhumattomuudesta ja selviytymismekanismeista, joiden avulla selviydytään elämästä, mutta ei eletä. Osa toimimattomista perheistä hakeutuu palveluiden piiriin, osa joutuu, osa pääsee. Osa…

Uhkakuvista tuli todellisuutta – palvelut heikkenevät Kuusiokuntien alueella
|

Uhkakuvista tuli todellisuutta – palvelut heikkenevät Kuusiokuntien alueella

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pihlajalinnan yhteisyritys Kuusiolinna Terveys ilmoitti torstaina 25.1. aloittavansa muutosneuvottelut kattaen lähes koko henkilöstön. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää 190 henkilötyövuotta.  Henkilötyövuosien vähentäminen johtuu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lokakuussa tekemästä päätöksestä purkaa Kuusiolinna Terveyden ulkoistussopimus ennenaikaisesti vuoden 2025 loppuun. Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluevaltuutetut ovat toistuvasti varoittaneet Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin asukkaiden palvelujen vaarantumisesta sekä henkilöstön asemasta….

Valuvika

Valuvika

Pohjanmaan hyvinvointialueessa, kuten myös maakunnassa, on valuvika ja se kostautuu kustannuksina. Maakuntaveron mahdollisuus avasi portit uudelle hallintohimmelille, missä ihmisten terveydestä ja hoivasta tuli sivuseikka. Hyvinvointialue vahvisti maakuntaa samaistumalla maantieteellisesti. Samaan pyritään työvoima- ja elinkeinopalvelujen siirrolla maakuntaa kattaviksi. Ihmisten vakiintuneet asiointi- ja työpendelöintikäytänteet jäivät vaille huomiota. Hyvinvointialueen sisäisen dynamiikan ja etäisyyksien takia tällä kuitenkin on hintansa….

Varapuhemies Risikko: Sairauksiin saatava hoitoa ilman turhia viiveitä
|

Varapuhemies Risikko: Sairauksiin saatava hoitoa ilman turhia viiveitä

”Huolimatta siitä, että hallituksen kehysriihessä linjattiin palattavan perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuussa vuoden 2023 tasolle, turhat viiveet sairauksien selvittämisessä ja hoidossa pitää saada pois”, totesi varapuhemies Paula Risikko puheessaan Vaasan vaalipiirin hyvinvointialueseminaarissa Kauhavan Ylihärmässä lauantaina 20. huhtikuuta. Hallitus päätti kehysriihessä 16.4.2024 muuttaa perusterveydenhuollon hoitotakuun aikarajoja henkilöstön ja rahojen riittävyyden varmistamiseksi. Hoitotakuulla tarkoitetaan aikaa, jolloin hoito on…

Varapuhemies Risikko: Sote-palveluiden saatavuutta on nopeasti parannettava

Varapuhemies Risikko: Sote-palveluiden saatavuutta on nopeasti parannettava

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko peräänkuuluttaa sote-palveluiden saatavuuden parantamista. Hoitoon ja palveluihin pääsyä on nopeutettava ja ihmisten palvelutarpeisiin on pystyttävä vastaamaan viiveettä. Varapuhemies Risikko puhui hyvinvointialueiden seminaarissa Tampereella 18.11.2023. ”Jonoissa ei kukaan parane. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan sekä muun palvelun oikea-aikaisesti ja sujuvasti”, Risikko vaati. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon…

Vuosi vaihtui, mitä jäi, mitä tulossa?

Vuosi vaihtui, mitä jäi, mitä tulossa?

Mennyt vuosi oli ensimmäinen, jolloin alkoi käytännössä kuntasektorin historian suurimmanmuutoksen toiminta; sosiaali- ja terveystoimi kokonaisuudessaan sekä alueellisina toimijoina jo 20 vuotta olleet kuntarahoitteiset pelastustoimet siirrettiin kuntien vastuulta hyvinvointialueiden vastuulle ja rahoitusvastuu kunnilta valtiolta. Muutos koski lähes 200000 työntekijää maassamme ja Etelä-Pohjanmaalla n 10000 työntekijää. Kunnilta napattiin 12,64 %:a kuntaverosta hyvinvointialueiden toimintojen rahoitukseen. Sote-uudistukseen liittyvä veromuutos piti olla neutraali ja sitä se kansalaisten kannalta onkin, mutta kuntien…

Yhdenvertaisuuden kupla on akilleen kantapää

Yhdenvertaisuuden kupla on akilleen kantapää

Hyvinvointialueen palveluiden järjestämisessä ollaan kompastumassa yhdenvertaisuuden tavoitteluun, arvoon, josta on tulossa alueemme akilleen kantapää. Mantra, jolla perustellaan muita arvoja vastaan sotivia päätöksiä. Muita strategiamme arvoja ovat asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja talous, uudistumiskyky ja kehitysmyönteisyys. Arvojen ja strategian tarkoitus on auttaa ja ohjata niin hallinnon, työntekijöiden kuin päättäjien työtä. Näillä viestitään alueen asukkaille siitä, mitä on lupa…

Yhteisöllinen asuminen – ikäihmisten pelastusvene

Yhteisöllinen asuminen – ikäihmisten pelastusvene

Hyvinvointialueiden hyvinvointia kuvataan erilaisilla mittareilla ja lukemilla. Ekonomistit laativat laskukaavojaan ja toteavat esimerkiksi, että yli 75-vuotiaista alle 6 % saa maassamme asua ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Meillä Etelä-Pohjanmaalla tilanne on haasteellinen, sillä asukaslukumme vähenee noin 1 000 asukkaalla vuosittain ja juuri tuo ikäluokka kasvaa hurjasti. Järvi-Pohjanmaalla prosenttiluku on tällä hetkellä 11,2 ja KuusSoten alueella 9,8. Seitsemän prosentin…

Sisällön loppu

Sisällön loppu