Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluehallitusryhmä: Neuvotteluita pitää jatkaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi
|

Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluehallitusryhmä: Neuvotteluita pitää jatkaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi

Kokoomusryhmä korostaa, että Kuusiolinnan rooli on ollut merkittävä hyvinvointialueen oman toiminnan kirittäjänä. Kuusiolinnan laadukkaat palvelut ovat luoneet positiivista painetta ja antaneet esimerkin, mihin tähdätä. Pihlajalinna on myös neuvotteluissa osoittanut, että myös he ovat valmiita hyvinvointialueen tarpeiden mukaisiin talouden ja toiminnan sopeutustoimiin omassa tuotannossaan.  Sopimuksen irtisanomisen mahdolliset seuraukset ovat olleet ryhmän suurena huolenaiheena. Kokoomusryhmä näkee, että…

Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliasiakkaiden toimintaympäristökäyntien matkakorvausperiaatteista
|

Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliasiakkaiden toimintaympäristökäyntien matkakorvausperiaatteista

Me allekirjoittaneet vaadimme, että aktiivista ja jatkuvaa markkinavuoropuhelua käydään palvelusetelituottajien kanssa. Ilmenneisiin epäkohtiin ja havaittuihin ongelmiin tulee puuttua viipymättä. Lääkinnälisen kuntoutuksen palveluseteliarvot vaihtelevat riippuen terapiapalvelutuotteesta tällä hetkellä noin 60€ – 150€ / tunti. Matka-ajan korvaukset ovat kaikille samat riippumatta tuotetusta palvelusta ja sen hinnasta. Muutaman kuukauden kokemuksen jälkeen on ollut havaittavissa, että palvelusetelituottajia ei olla…

Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Nuorille lisää roolia hyvinvointialueen päätöksenteossa

Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Nuorille lisää roolia hyvinvointialueen päätöksenteossa

Kokoomuksen Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä on jättänyt aloitteen nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi hyvinvointialueen päätöksenteossa. Jätetyssä aloitteessa kokoomusryhmä esittää puhe- ja läsnäolo-oikeutta nuorisovaltuuston edustajalle aluehallituksessa ja hyvinvointialueen lautakunnissa. Kokoomusryhmä näkee ensiarvoisen tärkeänä, että nuoret voivat vaikuttaa, osallistua ja kokea osallisuutta yhteisen Etelä-Pohjanmaan rakentamiseen koko päätöksenteon polulla aina lautakunnasta valtuustoon saakka. Kokoomusryhmä toivoo nuorilta aktiivista osallistumista ja vaikuttamista sekä nuorten…

Kokoomuksen Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Valmius avustajan toimittamiseen vammaiselle
|

Kokoomuksen Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Valmius avustajan toimittamiseen vammaiselle

Vammaispalveluiden avustajapalveuiden tuottamisessa Soite turvautuu pelkästään ulkopuolisiin palveluntuottajiin. Näillä ulkopuolisilla palveluntuottajilla ei ole päivystysvelvollisuutta, eikä velvollisuutta sairaustapauksissa laittaa sijaista hoitamaan vammaiselle kuuluvaa avustajaa. Tämä on usein johtanut siihen, että vammainen, jolla on Soiten hyväksymä sopimus viiteen avustajapäivään viikossa on jäänyt usein jopa kokonaisen viikon ilman avustajaa ja useita viikkoja, jolloin avusta ei ole tullut sovittuina…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro – Vanhoja toimintamalleja pitää uskaltaa haastaa
|

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro – Vanhoja toimintamalleja pitää uskaltaa haastaa

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui maanantaina 12. kesäkuuta Vaasan keskussairaalaan hyvinvointialuevaltuuston kokoukseen. Kokouksen päätöslistalla huomattavin päätöskohta oli tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman hyväksyminen. Ohjelma tulee määrittämään miten ja millä periaatteella sote ja pelastuspalvelut Pohjanmaan alueella tulevina vuosina tullaan järjestämään. Tarkoituksena on tietysti löytää parhaat ja tehokkaimmat mahdolliset käytännöt palveluiden tuottamiseksi annetun rahoitusraamin puitteissa. Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Marko Heinonen korosti ryhmäpuheenvuorossa muutoksen…

Kokoomus on huolissaan suomenkielisten palveluiden saatavuudesta
|

Kokoomus on huolissaan suomenkielisten palveluiden saatavuudesta

Ryhmäpuheenvuoro Pohjanmaan aluevaltuustossa 20.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvä aluevaltuusto. Pohjanmaan hyvinvointialueen päättäjillä ei juuri tässä hetkessä ole helppoa. Vaikeassa tilanteessa on Pohjanmaalla kuitenkin yleensä ruvettu määrätietoisesti itse toimeen. Me teemme itse, sillä kaikkien täällä istuvien tiedossa on, että jos emme itse kykene päätöksiä tekemään, ne tulee ennen pitkää tekemään joku toinen. Silloin kyyti on varmasti paljon…

Kuusiokuntien palvelut turvattava myös jatkossa
|

Kuusiokuntien palvelut turvattava myös jatkossa

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto  päätti kokouksessaan 30.10.2023 irtisanoa Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelusopimuksen. Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä kantaa huolta Kuusiokuntien palveluista ja asukkaiden palveluista.  Kokouksessa oli esillä kokoomuksen esittämä vaihtoehto, jolla sopimuksen irtisanomisessa olisi mahdollista käyttää kahden vuoden pidennys siirtymäaikaan, mikäli sopimuksen irtisanominen vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden alueella. Erityistä huolta on esitetty henkilöstön turvaamisesta, sillä osaavan henkilöstön saaminen…

Kuusiolinnan sopimuksen irtisanominen on tarpeetonta
|

Kuusiolinnan sopimuksen irtisanominen on tarpeetonta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut kaiken toimintansa ylimmäksi tavoitteeksi parhaan mahdollisen hoidon ja palvelun asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Kokoomuksen aluehallitusryhmä katsoo, että aluehallituksen esitys Kuusiolinna Terveys Oy:n sopimuksen irtisanomisesta on suorassa ristiriidassa aluevaltuuston linjaaman tahdon kanssa. Esitys sopimuksen irtisanomisesta oli jo aikaisemmin esillä hyvinvointialueen valtuustossa (11.9.2023). Tuolloin aluevaltuusto palautti esityksen yksimielisesti ja edellytti neuvottelujen jatkamista lainsäädäntö…

Kylän suurin kypärä ja letku letkeä – pelastuslaitoksesta turvallisuuden edistäjäksi

Kylän suurin kypärä ja letku letkeä – pelastuslaitoksesta turvallisuuden edistäjäksi

Pelastustoimen uudistus ja siirto hyvinvointialueelle toteutettiin osana pitkänsitkeää sote-uudistusta. Valtioneuvoston Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – toimeenpano-ohjelmassa (Valtioneuvoston julkaisuja 2023:70) todetaan, että väestön hyvinvointi, terveys ja sisäinen turvallisuus ovat keskinäisessä tiiviissä yhteydessä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan turvallisuuslautakunta vastaa muiden tehtäviensä ohella hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Hyvinvointialueen riskienhallinta, pelastustoimi…

Laitetaan toimeksi: Suomi liikkeelle
|

Laitetaan toimeksi: Suomi liikkeelle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti suomalaisia liikkumisen tärkeydestä syntymäpäivänään. Niinistö heitti suomalaisille konkreettisen haasteen ja kannusti liikkumaan. Haaste on erinomaisen tärkeä. Pohjanmaan Kokoomus ja kokoomuksen aluevaltuustoryhmät tarttuvat presidentti Niinistön tärkeään haasteeseen tällä viikolla vietettävän Euroopan urheiluviikon tiimoilta. Viikon tarkoituksena on edistää urheilua ja liikuntaa kaikkialla Euroopassa. Viikko kannustaa aktiivisuuteen ja arjen liikunnan lisäämiseen. Viikkoa seurataan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu