Lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Viime vuosina olemme saaneet kuulla ja kokea lasten ja nuorten hyvinvoinnin muuttuneen radikaalilla tavalla huonompaan suuntaan. Syyt ovat moninaiset, kuten tiedämme. Uskon vahvasti, että hyvinvoinnin muututtua, vaikuttaa se myös viime aikoina paljon puhuttuun ja keskustelua aiheuttaneeseen Pisa-tulosten laskuun.  Lasten turvattomuus, digitaalisilla laitteilla olevan ajan käytön käytön nousu, sosiaalisen median paineet sekä mielenterveysongelmat ovat akuutteja aiheita….

Liikunta auttaa moneen
|

Liikunta auttaa moneen

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kannusti vaalikampanjassaan ihmisiä liikkumaan. Hän näytti esimerkkiä. Myös presidentti Sauli Niinistö on kävellyt ja pelannut pipolätkää tai mennyt ex tempore nuorten sekaan peliin mukaan. Esimerkin toivoisi kannustavan kaiken ikäisiä liikunnan pariin.  Liikunnan monet positiiviset terveysvaikutukset tiedetään. Verenkierto paranee, mieli kirkastuu, ajatukset selkeytyvät, stressin oireet kevenevät, unen laatu paranee ja lihakset pysyvät…

Maalaisjärkeä soteen

Maalaisjärkeä soteen

Hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi on kääntynyt loppusuoralle. Kautta maan alueet ovat kamppailleet samojen ongelmien kanssa. Erityisenä murheenkryyninä on ollut alueiden taloudellinen tilanne. Jo avausvuonna hyvinvointialueet ovat tekemässä noin miljardi euroa alijäämää. Näin ollen sote-uudistuksesta tuli pitkälti hallinnollinen uudistus ja palveluiden kehittäminen jäi hyvinvointialueiden vastuulle.  Pohjanmaan hyvinvointialue on kielellisesti ja maantieteellisesti poikkeuksellinen hyvinvointialue. Alueemme valtakieli on ruotsi…

Marinin sote-lainsäädäntö ei ole realistinen

Marinin sote-lainsäädäntö ei ole realistinen

Sote-alueiden rahoitus on kriisissä, alueet tekevät poikkeuksetta alijäämää. Säästö- ja kehittämisohjelmia rustataan ja osin jo jalkautetaan ympäri Suomea, mutta iso laiva kääntyy hitaasti. Hyvinvointialueet kyllä kykenevät laittamaan taloutensa tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä. Mutta sitten tuleekin iso mutta. Sanna Marinin (sd.) hallituksen antama lainsäädäntö nimittäin velvoittaa alueita, paitsi saamaan käyttötaloutensa tasapainoon tuohon vuoteen mennessä, niin…

Mitä sotehenkilöstön veto – ja pitovoiman eteen pitäisi tehdä?
|

Mitä sotehenkilöstön veto – ja pitovoiman eteen pitäisi tehdä?

Kaikki hyvinvointialueet ovat kuluneen vuoden aikana tehneet säästösuunnitelmia, joihin kuuluu monella alueella toimipisteiden lakkauttamisia. Alueet tekevät näin säästöpaineiden takia, mutta rahan lisäksi keskeinen syy leikkausten tekemiselle on työvoimapula. Talouskurjuuden lisäksi henkilöstön riittävyys on hyvinvointialueiden kaikkein suurimpia huolenaiheita. Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Se tarkoittaa lisääntyvää palvelutarvetta, mutta myös sitä, että myös sote-työntekijöitä eläköityy paljon. Kevan…

Myös maalaisjärjelle on tulevaisuudessa kysyntää

Myös maalaisjärjelle on tulevaisuudessa kysyntää

Teknologian saralla viime vuoden puhutuin aihe on varmasti AI eli tekoäly. Teköälystä povataan tietokoneiden yleistymisen tai internetin kaltaista vallankumousta. Jo yhden vuoden aikana sovellusten kehitys on ollut nopeaa etenkin kuvankäsittelyn ja tekstin tuottamisen parissa. Teköäly tuottaa lyhyellä ohjeistuksella realistisen kuvan tai tekstipätkän, joka on vielä juuri ja juuri erotettavissa ihmisen tuottamasta versiosta. Aikaa tekoäly tarvitsee…

Paine synnyttää uutta

Paine synnyttää uutta

Hyvinvointialueet ja sote- palveluihin liittyvät asiat ovat uutistemme päivittäistä antia. Itselläni on näköalapaikka tekemisen ytimessä Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtajana. On selvää, että kun yhteen isketään monen eri kunnan henkilöstö ja tavat toimia, ei kaikki mene kivuttomasti. On hyväksyttävä, että muutos ottaa aikansa, eikä uusia yhteisiä toimintamalleja luoda hetkessä. Tavoitteena on, että sinnikkäästi kehitämme prosesseja siten,…

Pelastuvatko hyvinvointialueet?
|

Pelastuvatko hyvinvointialueet?

”Tikulla silmään, joka vanhoja muistelee” -on vanha sanonta, jota tuskin kannattaa nykyaikana usein käyttää. Nyt kuitenkin hyvinvointialueiden asiat ovat menneet tai ainakin ovat vaarassa mennä sellaiseen suuntaan, jota tuskin edes harva kannattaa. Huolestuneena viime aikaisista uutisista kaivoin esille puheeni, jonka pidin nykyisen EP:n hyvinvointialueen valtuuston ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhimpana läsnä olleena valtuutettuna.    Totesin muun muassa:…

Soite soitteli duurissa
|

Soite soitteli duurissa

Ja me päättäjät taputimme iloisina tahtia. Toimiva talous ei perustu hyviin uskomuksiin ja sokeaan optimismiin. Rakenteelliset uudistukset vaativat johtajilta vastuuta, sitoutumista ja työntekijöiden sitouttamista. Kun ennen oltiin totuttu siihen, että kunnat kuittaavat syntyneen alijäämän, nyt tilanne on toisin. Meillä on 2026 asti aikaa panna talous kuntoon, muuten selvitystila odottaa, ja jo nykyisellään olemme asettaneet keskussairaalamme…

Sote-palveluiden saatavuutta on nopeasti parannettava

Sote-palveluiden saatavuutta on nopeasti parannettava

Sote-uudistus tehtiin siksi, että hoitoja ja muita palveluja saataisiin nopeammin. Tavoite näyttää olevan vielä kaukana. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitojonot ovat pitkät, ja pääsy myös ikäihmisten palveluihin ja muihin sosiaalipalveluihin on jopa vaikeutunut.  Jonoissa ei kukaan parane. Kaikki sote-palveluiden saatavuuden parantamiskeinot on otettava käyttöön, ei tästä muuten mitään tule.  Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hän…

Sisällön loppu

Sisällön loppu