Pohjanmaan Kokoomuksen syyspiirikokous 21.11. Lapualla

Pohjanmaan Kokoomus ry:n varsinainen syyspiirikokous pidetään lauantaina 21.11.2020 klo 12.00 alkaen Lapualla Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa, Alajoki-Sali (Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua).

Poliittisen tilannekatsauksen pitää kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto.

Piirikokoukseen osallistumiseksi edellytetään väliaikaisen lain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020) tarkoittamaa ennakkoilmoittautumista 18.11.2020 mennessä. Kokoukseen ei voi osallistua eikä kokouspaikalle saapua ilman asianmukaista ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumiset ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 18.11.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen pohjanmaankokoomus@kokoomus.fi

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 13. §:ssä määrätyt asiat. Piirikokoukseen on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 25-lukua kohden.

Jäsenliittojen piirijärjestöillä on oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja ja lisäksi yksi äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden suorien henkilöjäsentensä
määrän kutakin alkavaa 25-lukua kohti. Kunnallisjärjestöillä on oikeus lähettää yksi äänivaltainen kokousedustaja.

Äänivaltaisten edustajien määrä on sama kuin kevätkokouksessa. Kokoukseen ja äänivaltaan liittyvät kysymykset: riikka.varila@kokoomus.fi tai 040 9307 100.

Edustusoikeus ja äänivalta kokouksessa on vain niillä henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksuvelvoitteensa. Kokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni.

Äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksensä antama valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hänelle on edustusoikeus annettu. Valtakirjalomake on kutsun liitteenä.

Lisäksi kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus piirin kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, piirihallituksen jäsenillä, vaalipiiristä valituilla puolueen eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä sekä Euroopan parlamentin jäsenillä, piirin toiminnanjohtajalla ja piiritoimiston toimihenkilöillä, kunnallisjärjestöjen sihteereillä sekä puolueen äänenkannattajan toimituksen edustajilla. Heitä varten liitteenä on todistus puhe- ja läsnäolo-oikeudesta.

Piirikokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille. Myös puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytävien tulee ilmoittautua ennakkoon. Tämä kutsu lähetetään sähköpostitse jäsenrekisteriin merkitylle yhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille.

Tervetuloa piirikokoukseen!

Pohjanmaan Kokoomus Ry:n piirihallitus

Valtakirja ja puhe- ja läsnöolo-oikeuspyyntölomakkeest saat ladattua painamalla tästä

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.