Perusterveydenhuolto toimivaksi

Perusterveydenhuollossamme on kipukohtia ympäri Suomen. Emme ole tasavertaisessa asemassa ja erityisesti lääkäreiden puute on ongelmana  taantuvilla alueilla, mutta hoitoon pääsyssä on hankaluuksia myös suurimmissa kaupungissamme. Erityisen ongelmallista hoitoon pääsy on monisairaiden ja paljon palveluita tarvitsevien kohdalla. Palvelujen uudistaminen on lähdettävä ihminen edellä, mahdollisimman läheltä. Hoitoon pääsyn tulee olla helppoa, kun tarvitsee apua.

Palvelujen käyttäjien palautteen avulla voidaan kehittää palvelut vastaamaan ihmisten hoidon tarpeita. Kiireellisissä vaivoissa on päästävä hoitoon samana päivänä ja kiireettömään hoitoon viikon sisällä. Palvelusetelin käyttöä laajentamalla tuemme paikallisia yksityisyrittäjiä ja annamme palveluille valinnanvapautta.

Henkilöstö on avainasemassa palvelujen laadun kannalta. Henkilöstön työnjakoa eri ammattiryhmien välillä on kehitettävä ja otettava käyttöön hyviä hoitokäytänteitä ja sujuvia hoitopolkuja. Henkilöstön perehdyttämiseen tulee varata aikaa ja heidän jatkuvasta koulutuksestaan huolehdittava. Terveydenhuolto uudistuu huimaa vauhtia uusien teknologioiden ja lääketieteen kehityksen kautta, pelkästään siksi on vuosittainen täydennyskoulutus tarpeen.

Erityisen tärkeää on hyvä hallinto ja työn johtamisen toimivuus eri tasoilla. Yhteistyötä järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa voidaan lisätä.

Kotihoidon mahdollistaminen vaatii ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan määrän ja tukipalveluiden riittävyyden arvioinnin. Näin voimme varmistaa, että mahdollisimman moni voi asua tuetusti omassa kodissaan niin kauan kun se on juuri hänelle sopiva ja turvallinen ratkaisu. Tuettu hoivavapaa mahdollistaisi oman läheisen lyhytaikaisen hoivan ja olisi erinomaisen inhimillinen mahdollisuus  esimerkiksi saattohoidossa. Työssäkäyvällä pitää olla mahdollisuus jäädä hoitamaan sairastunutta läheistään tuetusti, kun kyseessä on lyhytaikainen hoivan tarve.

Kokoomus esittääkin varjobudjetissaan yhteensä 150 miljoonan euroa ikäihmisten hoivan pysyvään parantamiseen. Lisäksi se vaatii Sitran esittämän mallin mukaista parannusta yli 75 vuotiaiden kotitalousvähennykseen. Malli hyödyttäisi kaikkia yli 75-vuotiaita eläkeläisiä. Kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin ja 100 euron omavastuu poistuisi. Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähennyksien tekemiseen. Näin kotitalousvähennys olisi pienituloisille suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä.

Perusterveydenhuoltoa aidosti kehittämällä ja osaamista kohdentamalla lähelle ihmistä voimme myös hillitä erikoissairaanhoidon yhä lisääntyviä kustannuksia.

Kategoriat: Blogi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *