Kokoomuksen pitkäjänteinen työ sinetöi historiallisen rahoituksen laivainvestointiin Pohjanmaalle

Tommi Mäki
Tommi Mäki

Kokoomuksen johtama valtiovarainministeriö osoitti rohkeutta ylittämällä kehyksen lisäämällä Vaasalle osoitettavan kymmenen miljoonaa euroa seudun tulevaisuuden kannalta elintärkeään laivahankkeeseen. Historiallinen laivapäätös on työvoitto, jossa erityisesti Kokoomuksella on ollut keskeinen rooli niin paikallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Vaasa on onnistunut upeasti kohottamaan profiiliaan satama- ja laivaliikenteen osalta. Tämä on vaatinut suuria ponnisteluja ja onnistuneita, rohkeitakin investointeja kaupungilta ja seudun toimijoilta. Tätä työtä on arvostettu Kokoomuksessa ja puolue on tehnyt taustalla voimakasta työtä uuden laivan rahoituksen saamiseksi jo vuosien ajan.
Historiallisen merkittävä päätös nostaa Vaasan Euroopan tasolla uuteen kastiin. Seudun saavutettavuuden tason nosto on tärkeää myös tulevia sukupolvia ajatellen.

Ratkaisevaa rahoituksen toteutumiselle on Kokoomuksen tekemä pitkäjänteinen viimeisen vuoden ajan työ. 10 miljoonan rahoitus on Kokoomuksen johtaman valtiovarainministeriön rohkea veto, joka tehtiin yli ja ohi ministeriöiden suunnitellun kehyksen. Tämän kokoluokan satsaus osoittaa puolueen kokevan Vaasan seudun saavutettavuuden erittäin tärkeäksi. Rahoitushanketta on johdettu valtiovarainministeriössä voimakkaasti Petteri Orpon toimeksiannosta. Se, että hanke nostettiin kärkeen nyt on seurausta alueen Kokoomuksen kansanedustajien ja paikallistoimijoiden kovasta työstä.

Seutujen välisessä kilpailussa logistiikan ja saavutettavuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Toimivat raide- lento -ja meriliikenne ovat keskeisessä roolissa kasvukseskusten menestymisessä. Kokoomuksen vahva työ hankkeen eteen luo uskoa ja rohkaisua myös tuleville sukupolville ja vahvistaa Vaasan seudun asemaa koko Euroopan mittapuulla. Työ seudun eteen ei kuitenkaan saa päättyä tähän, vaan meidän tulee jatkossakin lobata voimakkaasti eri hankkeiden ja investointien saamista Pohjanmaan alueelle. Myös yhteistyötä tulee lisätä maakuntiemme välillä. Vaasan vahva satama- ja meriliikenne tulee nähdä koko laajan alueemme, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan mahdollisuutena. Toimivat yhteydet niin matkustaja- kuin rahtiliikenteessä edesauttavat tärkeiden vientiyritystemme toimintaedellytyksiä, mutta tarjoavat samalla uutta asiakaskuntaa vahvalle matkailualallemme.

Vaasalla onkin nyt poikkeuksellisen loistavat edellytykset kohota lähivuosina jopa koko läntisen Suomen logistiseksi risteyskohdaksi ja kohtaamispaikaksi. Vahvan sataman sekä entisestään vahvistuvan laivaliikenteen lisäksi Vaasan lentoasema on todellinen helmi, joka palvelee koko läntistä suomea jo nyt tehokkaasti. Seuraava askel on maakunnan raideliikenteen kehittäminen ja uusien yhteyksien avaaminen. Kunnianhimoinen hanke, joka vaatii yli puoluerajojen vahvaa lobbausta on raideyhteyksien avaaminen Seinäjoelta ja / tai Kokkolasta Vaasan lentoaseman kautta Vaasan satamaan. Raideliikenteen kehittämien on luonteva jatkumo vahvan sataman, uuden laivan sekä menestyvän lentokentän tueksi ja se tulee toteuttaa lähivuosien aikana.

Tommi Mäki
Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu
Vaasa

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.