Pohjanmaan Kokoomus: Metsänomistajat hoitavat metsänsä asiantuntemuksella

Metsänomistajia on Suomessa yli 600 000 ja heidän hallussaan on noin 26 miljoonaa hehtaaria metsätalousmaata. Pohjanmaan Kokoomus luottaa yksittäisten metsänomistajien arviointikykyyn metsänhoidossa. Erilaisiin metsiin sopivat erilaiset metsänhoitomenetelmät. Menetelmää valitessa tulee huomioida puuston laatu, kasvupaikka ja metsänomistajan omat tavoitteet.

Metsälaki, jota Kokoomus on ollut vahvasti tekemässä, tuo metsänomistajille vapauden lisäksi vastuun. Avohakkuun tilalle kasvatetaan aina uusi metsä. Jatkuva kasvatus on ollut sallittua muutaman vuoden. Se mahdollistaa yhden keinon metsänhoitoon lisää. Vastakkainasettelu eri hakkuumenetelmien välillä ei palvele ketään.

Suomalaisten metsänomistajien tekemä metsänhoito kestää kriittisenkin tarkastelun, ja näin on oltava jatkossakin. Vain uudistuva ja hyvin hoidettu metsä sitoo hiiltä. Metsien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät tavoitteet ovat kaikki yhteen sovitettavissa.

Kokoomus tukee metsien vapaaehtoista monimuotoisuuden toimintaohjelmaa eli Metso-ohjelmaa. Me uskomme metsänomistajien taitoon turvata luonnon monimuotoisuus. Kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa.

Metsien hoidon ja niiden kestävän talouskäytön sekä alueiden elinvoiman kannalta meidän on välttämätöntä huolehtia myös tieverkon kunnosta.

Pohjanmaan Kokoomus tukee Kokoomuksen metsälinjaa. Suomalainen metsänhoito on maailman parasta ja Suomen metsät kasvavat paremmin kuin koskaan.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.