Ammatillisen koulutuksen uudistus Pohjanmaan kasvun voimavaraksi

Ammatillinen koulutus on koko Suomessa monen muutoksen edessä. Budjettileikkaukset 2017 alkaen, järjestämislupien uudelleenarviointi ja lainsäädäntömuutokset 2018 tuovat uusia haasteita Pohjanmaan lakeuksillekin.

Ammatillisen koulutuksen reformi on jäänyt huolestuttavasti sote- ja aluehallintokeskustelun varjoon, vaikka alueemme elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta kyse on valtavasta uudistuksesta. Nuorisoaste ja aikuiskoulutus yhdistyvät, opiskelupolkuja henkilökohtaistetaan ja oppiminen siirtyy yhä suuremmassa määrin työpaikoille. Henkilökohtaisen ura- ja opinto-ohjauksen merkitys kasvaa ja opettajan rooli muuttuu valmentajamaisempaan suuntaan. Tutkintojen edellyttämäksi osaamiseksi voidaan tunnustaa myös muualla kuin omassa oppilaitoksessa ja maakunnassa suoritettuja opintoja. Oppimismahdollisuuksia tulee tarjota myös online 24/7/12. Tämä kaikki entistä pienemmin resurssein. Ammatillisten tutkintojen määrä tulee vähenemään ja valinnaisuus tutkintojen sisällä lisääntymään. Ammatillisen koulutuksen asiakkaana keskiössä ovat yritykset.

Pohjanmaan Kokoomus näkee ammatillisen koulutuksen uudistumisen suurena mahdollisuutena alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin koulutuksenjärjestäjiltä työelämälähtöistä uusiutumista, erikoistumista, verkostoitumista, päällekkäisyyksien karsimista sekä joustavien opetusjärjestelyjen hyödyntämistä.

Ammatillisen koulutustarjonnan tulee jatkossakin kattaa koko alueemme. Uskomme, että vahva yritysten tarpeista lähtevä ammatillinen koulutus ja huippuosaajien valmennus jatko- ja täydennyskoulutuksen keinoin on tulevaisuuden maakunnallinen vetovoimatekijä sekä avain yritysten menestymiselle.

Pohjanmaan maakunnista suuri osa on muuttotappioaluetta ja poismuuttajia ovat pääsääntöisesti työ- tai opiskelupaikan vuoksi lähtevät lapsettomat nuoret aikuiset. Nuorten uskon vahvistaminen työpaikan löytymiseen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin omassa maakunnassa on meidän kaikkien yhteinen asia. Myös nuorten paluukynnystä tulee madaltaa.

Kokoomus haastaa kaikki alueen yritykset tiiviiseen yhteistyöhön koulutuksenjärjestäjien kanssa opetuksen kehittämiseksi siten, että nuorten aikuisten mahdollisuudet kiinnittyä kotiseudulle ovat entistä helpommat. On ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla luodaan uusia monimuotoisia väyliä ammatillisen pätevyyden hankkimiseen.  Oppisopimuskoulutus ja pohjalainen yrittäjämäinen työasenne on hyväksi koettu pohja rakentaa tulevaisuuden työelämää.

Oppilaitosten toiminnalliset muutokset ja opettajien roolin muutos ammatillisessa koulutuksessa edellyttävät vuosityöaikaan siirtymistä myös opetusalalla ja sitä tulee vauhdittaa myös paikallisen sopimisen keinoin. Huippuosaamisen ja jatko-opintomahdollisuuksien turvaamiseksi on ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin, joilla varmistamme korkea-asteen koulutuksen säilymisen ja kehittymisen sekä Seinäjoella, Vaasassa että Kokkolassa. Digitalisaation vauhdittaminen, uudenlainen ammatillinen osaaminen ja kansainvälistyminen ovat Pohjanmaan hyvinvoinnin tulevaisuuden tekijöitä. Tartutaan siis toimeen.

Lisätiedot

Jussi Taittonen
Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja
puh. 050 3555 727

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *