Toivoa ja tulevaisuutta

Suomen menestystä on selitetty koulutusjärjestelmämme tasa-arvoisuudella ja korkealla laadulla. Sivistys onkin tärkeä arvo yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Suomi tarvitsee käyttöönsä kaiken mahdollisen osaamispotentiaalin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus unelmoida ja toivoa. Heidän [...]

Lue lisää

Oppivelvollisuuden pidentämiselle on vaihtoehto

Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti oppivelvollisuusiän pidentämisestä – ja hyvä niin. Tavoite, että kaikki saisivat vähintään toisen asteen tutkinnon, on kannatettava. Tällä hetkellä noin 15 prosenttia ikäluokasta ei saavuta toisen asteen tutkintoa. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei [...]

Lue lisää