Kuntavaalit

Kunnissa tehdään suomalaisten arkeen kaikkein suorimmin vaikuttavat päätökset. Kuntapäättäjänä pääset vaikuttamaan kotikuntasi tai -kaupunkisi kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhoitoon, liikuntapaikkoihin tai vaikka parkkimaksuihin. Koronakriisin jälkeen meitä odottaakin valtava hyvinvoinnin uudelleenrakennusurakka – nyt jos koskaan on tilausta näkemyksellisille ja vastuuntuntoisille päättäjille ja uusille ideoille. Mikäli pohdit, että millainen on hyvä ehdokas? Hyvä ehdokas olet juuri Sinä, kun olet oma itsesi. Ei ole olemassa vääriä mielipiteitä. Eikä kukaan ole kaikkien alojen asiantuntija. Politiikassa menestyy, kun rakentaa profiilinsa itselle tärkeimpien teemojen ympärille. Riittää, kun haluat tehdä omasta kunnasta entistäkin paremman paikkaa olla ja elää.

Ilmoittaudu mukaan kuntavaaleihin

Kokoomuslaiset arvot

Kansallinen Kokoomus on moniarvoinen poliittinen liike, joka toivottaa tervetulleiksi mukaan yhteiseen työhön kaikki, jotka hyväksyvät tässä periaate-ohjelmassa kuvatut periaatteet. Kokoomus haluaa tarjota ihmisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa vapauden, sivistyksen, mahdollisuuksien tasa-arvon, demokratian ja muiden suomalaisen, avoimen yhteiskunnan arvojen toteutumisen puolesta. Kokoomuksen aate on perinteisesti ollut yhdistelmä ihmislähtöisyyttä ja yksilön vapautta korostavia arvoja, perinteiden kunnioitusta ja vastuun kantamista avun tarpeessa olevista sekä ympäristöstä. Eri aikoina eri suuntausten keski-näinen tasapaino on vaihdellut. Kulloinenkin periaateohjelma on heijastanut kokoomuksen ajattelua aikansa suurten kysymysten valossa.

Kokoomuksen aate on laaja-alainen, ja sen piiriin mahtuu monia erilaisia arvojen painotuksia. Sen sisällä erilaisia suuntauksia eri aikoina edustaneita ajattelutapoja voi kuvata monenlaisilla käsitteillä, kuten esimerkiksi maltillinen oikeistolaisuus, sinivihreys, sivistysporvarillisuus tai vastuullinen uudistusmielisyys.

Kokoomus haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta.

Kokoomuslaisten kokemuksia

”Isänmaan ja kotikunnan asioiden edistäminen kiinnostaa. Kunnassa tehdään ihmisten arkielämää koskettavat päätökset ja haluan olla niitä edistämässä.”

Antti Tuomela, opiskelija

 

Kati Särmö

”Miksi tyytyä seuraamaan tai huutelemaan sivusta, jos tarjotaan mahdollisuus itse vaikuttaa. Keskitetään mieluummin kaikki voimamme yhdessä tekemiseen.”

Kati Särmö, opettaja